Orranäsasjön

Fiskekort för sjön skickas ut till medlemmar i samband med kallelse till årsmötet i mars varje år. Betalar du medlemsavgift har du alltså fiskekort i sjön. Du får ta upp fritt antal fiskar samtidigt som du har skyldighet att följa de allmänna bestämmelser som finns nedan.

Ej medlem köper fiskekort för sjön på Tempo och Orrefors camping. Du kan då välja mellan:

Dagskort: 50 kr

Veckokort: 150 kr

Årskort: 300 kr


Allmänna bestämmelser för Orranäsasjön

a) Tillåtna redskap är mete, drag, pimpel samt kastspö.

b) Gällande övriga fiskeredskap, tag reda på gällande särbestämmelser hos styrelse eller tillsyningsmän.

c) Övrigt s k grovfiske bedrives av särskild vald kommitté.

d) Gädda kortare än 40 cm skall så oskadd som möjligt åter utsläppas.

e) Motorbåtstrafik är inte tillåten.

f) Fiske inom fastigheten Sjöanäs markerat på karta med nummer 1 är icke tillåten.

g) På anfodran av tillsyningsman skall såväl medlemskortet som redskap och eventuell fångst företes.

© 2024 Orrefors Fiskevårdsförening | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.